ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 36
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 6974720331