ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
ΠΑΤΡΑΣ

Διεύθυνση:
ΑΣΤΙΓΓΟΣ 47 & ΜΟΥΡΟΥΖΗ
ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο: 6937177228